Đức Thành

Đức Thành

@thanh.fridayyy_ 27/10/2000 A10k95HTK HAPPINESS DELIGHT

13 media 221 followers 344 followings

Advertisement

74    6    10 months ago

Góc nghiêng thần thánh

34    1    12 months ago

tự nhiên có hứng đào ảnh cả lũ lớp 9 😆😆😆😆😆

27    1    1 year ago

Mục tiêu của năm 🎯

Advertisement

41    4    1 year ago

Lâu lâu mới có dịp :)))))))

38    1    1 year ago

Lần đầu trúng mini game còn phải lên nhận run z :)) #230917 #switch

34    0    1 year ago

#8bit Nhìn hay hay 👌👌👌