Jei  Mai

Jei Mai

@jei_mai_

81 media 420 followers 543 followings

22    0    4 days ago

Cả tuổi thanh xuân 12c4😍😍

Advertisement

22    2    4 months ago

18 years old😶😐

22    2    4 months ago

when only I am in the big world😷

Advertisement

29    1    6 months ago

Tụi em ế hết đó có anh nào hốt không ? 😜😛😆🤗

28    1    6 months ago

😊😊😊😊🐽

24    0    7 months ago

Này người em luôn tìm kiếm ơi ! Chỉ cần anh xuất hiện , chuyện khác cứ để em lo 😊😉😉😉