Jei  Mai

Jei Mai

@jei_mai_

75 media 419 followers 638 followings

19    2    10 days ago

when only I am in the big world😷

Advertisement

26    1    2 months ago

Tụi em ế hết đó có anh nào hốt không ? 😜😛😆🤗

24    1    2 months ago

😊😊😊😊🐽

22    0    3 months ago

Này người em luôn tìm kiếm ơi ! Chỉ cần anh xuất hiện , chuyện khác cứ để em lo 😊😉😉😉

16    0    3 months ago

Mình hợp nhau đến như vậy thế nhưg ko phải là yêu 😆😆😆

Advertisement

23    1    3 months ago

The person I want to love ever finds? @vuglo.inst 😊😊

27    0    4 months ago

Trất đất có hàng tỷ người lướt qua nhau đã là một định mệnh 😊😊😊😊

17    0    4 months ago

Weekend 😎😎☕🍶🍦🥗

23    1    6 months ago

Ai đó đã cho tôi thêm động lực ☺☺☺

27    0    7 months ago

You learn more from failure than success 😊😊😊😊😄