🌐دكتر فرزاد داعى نژاد🗣

🌐دكتر فرزاد داعى نژاد🗣

@dr_farzad_daeenezhad داراى گواهينامه پوست و زيبايي دانشگاه ميپل كانادا تهران -بلواركاوه -ساختمان كيميا ط سوم واحد١٧ ٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٦٩٦ مازندران ٤٤٥١١٣٣٤-٠١١

329 media 326.8K followers 13 followings

2.5K    193    15 days ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك براى اصلاح فرم بينى در يك خانم جوان... بنا بر پيشنهاد دوستان عزيز تصميم گرفتيم بعضى از لايو هارو بصورت پست در پيج داشته باشيم...همانطور كه مى بينيد اصلاح فرم بينى فقط در چند دقيقه قابل انجام است كه براى ١٨ ماه دوام دارد و در صورت تكرار٢-٣ بار دايم مى شود...خوب از اونجايى كه از جراحى ،بيهوشى ،كبودى شديد ،و دردسرهاى قبل و بعد عمل خبرى نيست اين روش براى افرادى كه نمى خواهند جراحى كنند بسيار مناسب است...دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٦٩٦-٢٢٧٧٧٢٧٠

2K    177    1 month ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در لب و چانه و زاويه فك يك خانم جوان كه لايو شان هم گذاشته شده است... اين تزريق بدون درد و با بيحسى موضعى است ...دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٦

Advertisement

6.6K    894    1 month ago

در كنار مراجعه كننده عزيز دوست هنرمند و بسيار خوش صدا رهام هاديان از گروه ماكان بند در مطب...اميدوارم مثل هميشه در اوج موفقيت باشند...دكتر فرزاد داعى نژاد٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٦ @rohamhadian_official

1.6K    73    1 month ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در زاويه فك و كنار چانه و شقيقه ها...تاثير فوق العاده تزريق زاويه فك براى ليفت پوست و برطرف كردن افتادگى هاى پايين صورت و هـمچنين بهتر شدن هارمونى اجزاى صورت مشهود است همچنين اثر فوقالعاده تزريق در شقيقه ها را مشاهده مى كنيد كه چهره را بسيار شاداب تر مى كند البته براى ايشان قرار است در جلسه بعدى زير چشم تزريق شود كه واقعا لازم است و باز هم چهره بسيار سر حالتر مى شودلايو ايشان هم در پيج گذاشته شده است ... دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٦٩٦-٢٢٧٧٧٢٧٠

3.6K    137    2 months ago

از پريا جان براى فرستادن عكس هاى زيبا از كارشون براى ما تشكر مى كنم ... ايشان از مدل هاى بسيارخوب هستند كه كار هاى زاويه سازى و مادلينگ فك و چانه و گونه و تزريق لبشون رو انجام داديم ...و لايو تزريق لبشون رو هم چند روز پيش داشتيم ... اميدوارم هميشه دركارشون موفق باشند ... دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٦٩٦-٢٢٧٧٧٢٧٠

1.5K    122    2 months ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در زاويه فك وچانه در يك خانم جوان ...اين تزريق براى كسانى كه گونه پهن و پيشانى بلند دارند بسيار مناسب است...فيلم و عكس ها قبل و بلافاصله بعد از تزريق است .......دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧١٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٦

1.5K    82    2 months ago

تزريق زاويه فك و گونه و چانه و لب و زير چشم و خط خنده و بوتاكس در يك خانم... تاثير اين تزريق در ليفت پوست صورت و غبغب بسيار قابل توجه است ضمن اينكه فرم صورت اصلاح شده است عكس ها قبل و بلافاصله پس از تزريق است لايو ايشان را هم در پيج گذاشته بوديم ...دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٦

Advertisement

1.9K    88    2 months ago

٢ ماه پس از تزريق زاويه فك و چانه در يك اقاى جوان...قبلا عكسشان را در پيج گذاشته بوديم لايوشان در حال حاضر تا ٢٤ ساعت قابل مشاهده است و اين عكس از روى لايو ايشان گرفته شده است ... دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٧

2.3K    180    2 months ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در لب ، زاويه فك، چانه و گونه يك خانم جوان ...عكس ها قبل و ٢ ماه پس از تزريق مى باشند ... دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠

3.5K    371    2 months ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در زاويه فك و چانه و گونه و خط خنده و اطراف لب و زير چشم و بوتاكس...تغيير بينظير در اين خانم در عكس ها و فيلم هاى قبل و بعد بسيار قابل توجه است و سن صورت ايشان خيلي پايين امده است... دكتر فرزاد داعى نژاد ...٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٦ #دكتر #زيبايى #ژل #بوتاكس #اسيدهيالورونيك #پرفكتا #ژويدرم #پرنسس #رستيلن #ريووفيل #فك #چانه #لب #گونه #زاويه_سازى_صورت #مادلينگ #داعى_نژاد #فرزاد #پوست #مو #juvederm #perfectha #revofil #filler #

2.3K    212    3 months ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در زاويه فك و گونه و چانه در يك خانم جوان...تاثير بينظير اين تزريق در اصلاح فرم صورت و تعادل بين اجزا و ليفت پوست قابل مشاهده است...از اونجا كه بعضى از دوستان شبهه فوتوشاپ دارند از اين به بعد فيلم اصلى قبل و بعد را نيزعلاوه بر استورى و لايو به عكس اصلى در پيج اضافه مى كنيم...اين تزريق بدون درد و بابيحسى كامل است و بعد ٢-٣ بار تمديد دايم مى شود...دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٢٧٠-٢٢٧٧٧٦٩٦ #دكتر #زيبايى #ژل #بوتاكس #اسيدهيالورونيك #پرفكتا #ژويدرم #پرنسس #رستيلن #ريووفيل #فك #چانه #لب #گونه #زاويه_سازى_صورت #مادلينگ #داعى_نژاد #فرزاد #پوست #مو #juvederm #perfectha #revofil #filler #

1.6K    96    3 months ago

تزريق ژل اسيد هيالورونيك در زاويه فك و چانه يك اقاى جوان بدون درد و با بيحسى كامل... فيلم لايو ايشون گذاشته شد كه دوستان مى توانند ببينند...تزريق بدون درد و با بيحسى كامل است...دكتر فرزاد داعى نژاد ٢٢٧٧٧٦٤٤-٢٢٧٧٧٦٩٦-٢٢٧٧٧٢٧٠